خرید هاست پرسرعت مخصوص انواع سایت و ربات های تلگرامی

با زمانت 7 روز بازگشت وجه به هر دلیل

هاست500 مگ

مقدار فضا 500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پایداری سرور 99.9%
دامین اضافه با درخواست
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه
امکان تعیین دستی ورژن php
پایداری سرعت تا 100 هزار تا در روز
هارد ssd NVME
محل سرور هلند
اکانت ایمیل نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
FTP نامحدود
SSL رایگان

هاست 1 گیگ

مقدار فضا 1000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پایداری سرور 99.9%
دامین اضافه با درخواست
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه
امکان تعیین دستی ورژن php
پایداری سرعت تا 100 هزار تا در روز
هارد ssd NVME
محل سرور هلند
اکانت ایمیل نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
FTP نامحدود
SSL رایگان

هاست 2 گیگ

مقدار فضا 2000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پایداری سرور 99.9%
دامین اضافه با درخواست
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه
امکان تعیین دستی ورژن php
پایداری سرعت تا 100 هزار تا در روز
هارد ssd NVME
محل سرور هلند
اکانت ایمیل نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
FTP نامحدود
SSL رایگان

هاست 3 گیگ

مقدار فضا 3000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پایداری سرور 99.9%
دامین اضافه با درخواست
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه
امکان تعیین دستی ورژن php
پایداری سرعت تا 100 هزار تا در روز
هارد ssd NVME
محل سرور هلند
اکانت ایمیل نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
FTP نامحدود
SSL رایگان

هاست 5 گیگ

مقدار فضا 5000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پایداری سرور 99.9%
دامین اضافه با درخواست
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه
امکان تعیین دستی ورژن php
پایداری سرعت تا 100 هزار تا در روز
هارد ssd NVME
محل سرور هلند
اکانت ایمیل نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
FTP نامحدود
SSL رایگان

هاست 10 گیگ

مقدار فضا 10000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پایداری سرور 99.9%
دامین اضافه با درخواست
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه
امکان تعیین دستی ورژن php
پایداری سرعت تا 100 هزار تا در روز
هارد ssd NVME
محل سرور هلند
اکانت ایمیل نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
FTP نامحدود
SSL رایگان

هاست 15 گیگ

مقدار فضا 15000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پایداری سرور 99.9%
دامین اضافه با درخواست
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه
امکان تعیین دستی ورژن php
پایداری سرعت تا 100 هزار تا در روز
هارد ssd NVME
محل سرور هلند
اکانت ایمیل نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
FTP نامحدود
SSL رایگان

هاست نامحدود

مقدار فضا نامحدود
پهنای باند نامحدود
پایداری سرور 99.9%
دامین اضافه با درخواست
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه
امکان تعیین دستی ورژن php
پایداری سرعت تا 100 هزار تا در روز
هارد ssd NVME
محل سرور هلند
اکانت ایمیل نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
FTP نامحدود
SSL رایگان